Нэвтрэн орох   /   Шинэ хэрэглэгч   /   Тусламж   /   GEO's introduction in English
Таны санал

Зарим металлын үнэ ханш

 New York Metal Exchange 

Aлтны өнөөдрийн ханш

 

 

 

 

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Мөнгөний өнөөдрийн ханш

 

Зочид

 

 Tремолит – Актинолит CMa2(Mg,Fe)5(OH)2(Si4O11)

Оптик шинж чанар:

Сөрөг хос тэнхлэгтэй; шулуун туйлшрулагчтай үед өнгөгүйгээс цайвар ногоон; амфиболтой ижил хуваагдалтай (56 градуст 2 чиглэлийн); дунд шатны хоёрдугаар зэргийн интерфенцийн өнгөтэй; ташуу унтралтай; призмлэгээс судал маягийн хэлбэртэй байдаг.

Дээрхи зураг нь хөндлөн туйлшруулагчтай, дунд зэргийн гэрлийн давхар хугарал болон тремолитийн хагарлыг харуулсан. Доод талын зурагт тремолиттой занарыг харуулсан бөгөөд бараг бүхэлдээ теромолитоос тогтосон байна. Тремолитын фабрикуудын хоорондын зайг хасын төрлийн эрдэс болон нефрит дүүргэсэн байна.

 

Тархалт:
Хил заагийн метаморфизмд орсон карбонат чулуулгуудад элбэг тохиолдоно.
 
 
 
 
 

Буцах

Фото альбом

Shireet nuur
Бусад...
Эрдсүүд
Chalcedony - Хальцедон
Calcite - Кальцит
Dolomite - Доломит
Andalusite - Анделузит
Glaucophane - Глаукофан
Kyanite - Кианит
Pumpellyite - Пумпеллит
Serpentine - Серпентинит
Бусад...
Чулуулгууд
Rhyolite - Риолит
Basalt - Базальт
Andesite- Андезит
Dolostone - Долостоне
Аркоз элсэн чулуу
Carbonatite – Карбонатит
Websterite - Bебстерит
Tuff - Туфф
Бусад...
Тайлбар толь
Granulite – Гранулит
Granular snow – Мөхлөгт цас
Granitization – Боржинжилт
Granite – Боржин
Graded bedding – Ялгарсан үелэл
Graben – Грабен
Gneiss – Гнейс
Glassiness
Бусад...
Хамгийн хамгийн

Дэлхийн хамгийн том нуур

Дэлхийн хамгийн өндөр хүрхрээ

Дэлхийн хамгийн том цөл

Дэлхий дээрхи хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн хамгийн гүн нуур

Далайн хамгийн гүн хэсэг

Хамгийн жижиг гариг илрүүлжээ

Дэлхийн хамгийн эртний алмаз олдлоо

 

 

www.geology.com