Нэвтрэн орох   /   Шинэ хэрэглэгч   /   Тусламж   /   GEO's introduction in English
Таны санал

Зарим металлын үнэ ханш

 New York Metal Exchange 

Aлтны өнөөдрийн ханш

 

 

 

 

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Мөнгөний өнөөдрийн ханш

 

Зочид

 

 
 Эвэрхуурмаг - Ca2(Mg,Fe,Al)5(OH)2[(Si,Al)4O11]2 
 
 
 
Оптик шинж чанар:
 
Сөрөг хос тэнхлэгтэй; өндөр 2V (50-85 градус); Ногоон, хүрэн өнгийн хүчтэй флеохроизмын өнгөтэй; 56 градуст огтолцоx 2 чиглэлийн хуваагдалтай; дунд зэргийн гэрлийн хугаралтай (хоёрдугаар зэргийн өнгүүд, ихэвчлэн эрдсийн өөрийнх нь хурц өнгөөр бүрхэгдсэн байна). Эвэрхуурмагийн хүчтэй флеохроизм болон ташуу унтрал нь түүнийг таних гол шинж болно.
 
 
Тархалт:
 
Эвэр хуурмаг нь габброгоос боржин хүртэлх олон төрлийн чулуулагт тохиолддог түгээмэл эрдэс юм. Мөн дунд зэргээр хувиралд орсон хувирмал суурилаг чулуулагт ч тохиолдоно. Эвэрхуурмаг нь зарим галт уулын чулуулагт тохиолдох боловч тархалтын хувьд гүний чулуулгаас бага байдаг.
 
 
Хувирал:
 
Эвэрхуурмаг нь голчлон биотитод хувирдаг. Дээр харуулсан зурагт эвэрхуурмагийг хөндлөн туйлшруулагчтай үед (зүүн) мөн шулуун туйлшруулагчтай үед (баруун) харуулсан. Хар өнгийн мөхлөгүүд бол хүдрийн эрдэс (магнетит) юм. Зүүн талын зураг дээрхи улаавтар хүрэн эрдэс бол биотит.
 
 
Энэхүү зураг дээр (зүүн нь шулуун туйлшруулагтай, баруун нь хөндлөн туйлшруулагчтай) бараан өнгийн эвэрхуурмаг зүүн дээд буланд, баруун доод буланд бараан өнгийн биотитплагиоклазийн хамт диоритийг бүрдүүлж байна.
 
 
 
 
 

 


Буцах

Фото альбом

Narnii hirtelt 8-r sar
Бусад...
Эрдсүүд
Chalcedony - Хальцедон
Calcite - Кальцит
Dolomite - Доломит
Andalusite - Анделузит
Glaucophane - Глаукофан
Kyanite - Кианит
Pumpellyite - Пумпеллит
Serpentine - Серпентинит
Бусад...
Чулуулгууд
Rhyolite - Риолит
Basalt - Базальт
Andesite- Андезит
Dolostone - Долостоне
Аркоз элсэн чулуу
Carbonatite – Карбонатит
Websterite - Bебстерит
Tuff - Туфф
Бусад...
Тайлбар толь
Granulite – Гранулит
Granular snow – Мөхлөгт цас
Granitization – Боржинжилт
Granite – Боржин
Graded bedding – Ялгарсан үелэл
Graben – Грабен
Gneiss – Гнейс
Glassiness
Бусад...
Хамгийн хамгийн

Дэлхийн хамгийн том нуур

Дэлхийн хамгийн өндөр хүрхрээ

Дэлхийн хамгийн том цөл

Дэлхий дээрхи хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн хамгийн гүн нуур

Далайн хамгийн гүн хэсэг

Хамгийн жижиг гариг илрүүлжээ

Дэлхийн хамгийн эртний алмаз олдлоо

 

 

www.geology.com