Нэвтрэн орох   /   Шинэ хэрэглэгч   /   Тусламж   /   GEO's introduction in English
Таны санал

Зарим металлын үнэ ханш

 New York Metal Exchange 

Aлтны өнөөдрийн ханш

 

 

 

 

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Мөнгөний өнөөдрийн ханш

 

Зочид

 

Анар -  Mg,Fe,Mn,Ca,Cr-ийн силикатууд

 

Оптик шинж чанар:
 
Гранат нь зөв хэлбэртэй байгаа үед унтрал нь хөндлөн туйлшруулагчтай үед ажиглагдана. Шлифт өнгөгүй, бүдэг улаанаас бараан хүрэн, ногоовтор өнгөтэй байдаг. Гранатын бүлгийн эрдсүүд нь маш өндөр рельефтэй байх бөгөөд ихэвчлэн зөв бус хэлбэртэй мөхлөг үүсгэдэг.
 
Дээд талын зүүн зураг дээр гранатыг шулуун туйлшруулагчтай үед харуулсан бөгөөд гранатын мөхлөгүүдийн хоорондуур хлоритод хувирсан байдалтай байна. Баруун талын зураг дээр хөндлөн туйлшруулагчтай үеийнх бөгөөд глауцофан занар доторхи глауцофан болон мусковитоор хүрээлэгдсэн унтарсан байдалтай гранатыг харуулсан.
 
Тархалт:
 
Гранат нь занар гэх мэтийн хувирмал чулуулагт тохиолдох боловч бага хэмжээгээр магмын чулуулагт тохиолддог.
 

Хөндлөн туйлшруулагч бүхий доод талын зураг дээр унтарсан байдалтай гранатын мөхлөгүүд олон тооны кварцын ормууд агуулсан байдалтайгаар ажиглагдаж байна.

 


Буцах

Фото альбом

Eej hairhanii Tagtaa, Ulij bui chono had
Бусад...
Эрдсүүд
Chalcedony - Хальцедон
Calcite - Кальцит
Dolomite - Доломит
Andalusite - Анделузит
Glaucophane - Глаукофан
Kyanite - Кианит
Pumpellyite - Пумпеллит
Serpentine - Серпентинит
Бусад...
Чулуулгууд
Rhyolite - Риолит
Basalt - Базальт
Andesite- Андезит
Dolostone - Долостоне
Аркоз элсэн чулуу
Carbonatite – Карбонатит
Websterite - Bебстерит
Tuff - Туфф
Бусад...
Тайлбар толь
Granulite – Гранулит
Granular snow – Мөхлөгт цас
Granitization – Боржинжилт
Granite – Боржин
Graded bedding – Ялгарсан үелэл
Graben – Грабен
Gneiss – Гнейс
Glassiness
Бусад...
Хамгийн хамгийн

Дэлхийн хамгийн том нуур

Дэлхийн хамгийн өндөр хүрхрээ

Дэлхийн хамгийн том цөл

Дэлхий дээрхи хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн хамгийн гүн нуур

Далайн хамгийн гүн хэсэг

Хамгийн жижиг гариг илрүүлжээ

Дэлхийн хамгийн эртний алмаз олдлоо

 

 

www.geology.com