Нэвтрэн орох   /   Шинэ хэрэглэгч   /   Тусламж   /   GEO's introduction in English
Таны санал

Зарим металлын үнэ ханш

 New York Metal Exchange 

Aлтны өнөөдрийн ханш

 

 

 

 

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Мөнгөний өнөөдрийн ханш

 

Зочид

 

Лавсонит - H4CaAl2Si2O10

 

 

Оптикийн шинж чанар:
 
Эерэг хос тэнхлэгтэй; 2V>80 градус; өнгөгүй; интерференцийн өнгө нь хоёрдугаар зэргийнх; зарим мөхлөгүүд дээр полисентитик ихэрлэлт тодорхой ажиглагдана; хоёр чиглэлийн сайн хуваагдалтай. Дээрх зургууд нь хөндлөн туйлшруулагчтай үеийнх. Зүүн талын зураг дээр полисентитик ихэрлэлт, баруун талынх дээр лаусонитын олон төрлийн интерференцийн өнгийг харуулжээ.
 
 
Тархалт:
 
Лаусонит нь хөх занарын метаморфизмийн (өндөр даралт, бага температурын метаморфизм) индикатор юм. Энэ нь цагаан өнгийн гялтагнуур, глауцонат, эпидот, хлорит, альбит, кварц болон бага хэмжээний жадеит болон арагониттой хамт тохиолдоно.
 
 
 
 

Буцах

Фото альбом

Ingen huuvriin hooloi
Бусад...
Эрдсүүд
Chalcedony - Хальцедон
Calcite - Кальцит
Dolomite - Доломит
Andalusite - Анделузит
Glaucophane - Глаукофан
Kyanite - Кианит
Pumpellyite - Пумпеллит
Serpentine - Серпентинит
Бусад...
Чулуулгууд
Rhyolite - Риолит
Basalt - Базальт
Andesite- Андезит
Dolostone - Долостоне
Аркоз элсэн чулуу
Carbonatite – Карбонатит
Websterite - Bебстерит
Tuff - Туфф
Бусад...
Тайлбар толь
Granulite – Гранулит
Granular snow – Мөхлөгт цас
Granitization – Боржинжилт
Granite – Боржин
Graded bedding – Ялгарсан үелэл
Graben – Грабен
Gneiss – Гнейс
Glassiness
Бусад...
Хамгийн хамгийн

Дэлхийн хамгийн том нуур

Дэлхийн хамгийн өндөр хүрхрээ

Дэлхийн хамгийн том цөл

Дэлхий дээрхи хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн хамгийн гүн нуур

Далайн хамгийн гүн хэсэг

Хамгийн жижиг гариг илрүүлжээ

Дэлхийн хамгийн эртний алмаз олдлоо

 

 

www.geology.com