Нэвтрэн орох   /   Шинэ хэрэглэгч   /   Тусламж   /   GEO's introduction in English
Таны санал

Зарим металлын үнэ ханш

 New York Metal Exchange 

Aлтны өнөөдрийн ханш

 

 

 

 

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Мөнгөний өнөөдрийн ханш

 

Зочид
Зарим түгээмэл метаморф чулуулгийн зургийн цомог
11 May 2008

 

     Метаморф чулуулаг нь даралт болон температурын нөлөөгөөр ихэвчлэн газрын гүнд явагдах шаталтын үр дүнд химийн өөрчлөлтийн улмаас үүсэн бий болдог. Эдгээр онцгой үйл явцуудын нөлөөгөөр эрдэслэг бүрэлдэхүүн, текстур болон химийн найрлага өөрчлөгддөг. Ерөнхийдөө 2 гол төрлийн хувирмал чулуулаг байдаг.

  1. Гнейс, пиллит, занар болон слейт гэх мэтийн үелэл буюу халуун, даралтын нөлөөгөөр бий болсон үелэл бүхий хуудасархаг метаморф чулуулаг
  2. Гантиг, кварцит гэх мэтийн ямар нэгэн үелэлгүй хуудасархаг бус метаморф чулуулаг

Зарим түгээмэл чулуулгийн зураг болон товч тодорхойлолтын хамт доор харуулав.

 

Гнейс нь үеллэг метаморф чулуулаг бөгөөд чулуулгийг бүрдүүлэгч эрдсийн мөхлөг нь үелэл байдалтай болсон байдаг. Энэ нь голчлон ихээхэн хэмжээний кварц буюу хээрийн жоншоос тогтоно. Дээр харуулсан зураг нь 5 см орчим хөндлөн огтлолтой.

 

Эвэржин нь ямар нэгэн тусгай найрлага байхгүй үеллэг бус далд мөхлөгт метаморф чулуулаг юм. Энэ нь хил заагийн метаморфизмийн үр дүнд бий болдог. Магмын голомт, силл, дэл судлууд зэрэг дулааны эх үүсвэрүүдийн орчимд чулуулаг жигнэгдэх үйл явцад бий болдог. Дээр харуулсан зураг нь 5 см орчим хөндлөн огтлолтой.

 

Гантиг нь мөн үеллэг бус метаморф чулуулаг бөгөөд шохойн чулууны хувирлын үр дүнд бий болдог. Энэ нь голчлон кальцийн карбонатын найрлагатай байна. Дээр харуулсан зураг нь 5 см орчим хөндлөн огтлолтой.

 

Пиллит ерөнхийдөө маш нарийн ширхэгтэй гялтагнуураас тогтох үеллэг метаморф чулуулаг юм. Пиллитийн гадаргуу гялтганасан байдалтай атираажсан байдаг. Мөхлөгийн хувьд слейт, занарын хоорондын хэмжээтэй. Дээр харуулсан зураг нь 5 см орчим хөндлөн огтлолтой.

 

Кварцит нь элсэн чулууны хувиралын үр дүнд бий болдог үеллэг бус метаморф чулуулаг юм. Энэ  голчон кварцаас тогтоно. Дээр харуулсан зураг нь 5 см орчим хөндлөн огтлолтой.

 

Занар (хлориттой занар) нь маш сайн үелэл бүхий метаморф чулуулаг. Голдуу ихээхэн хэмжээтэй, чулуулгийг жижиг хэсгүүдэд хуваасан гялтагнуураас тогтоно. Занар нь хувирлын зэргийн хувьд пиллит болон гнейсийн дунд байна. Дээрх харуулсан зураг нь хлориттой занар бөгөөд 5 см-ийн хөндлөн огтлолтой.

 

Занар (анартай занар) нь маш сайн үелэл бүхий метаморф чулуулаг. Энэ нь голдуу ихээхэн хэмжээтэй, чулуулгийг жижиг хэсгүүдэд хуваасан гялтагнуураас тогтоно. Занар нь хувирлын зэргийн хувьд пиллит болон гнейсийн дунд байна. Дээрх харуулсан зураг нь анартай занар бөгөөд 5 см-ийн хөндлөн огтлолтой.

 

Занар (мусковиттой занар) нь маш сайн үелэл бүхий метаморф чулуулаг. Энэ нь голдуу ихээхэн хэмжээтэй, чулуулгийг жижиг хэсгүүдэд хуваасан гялтагнуураас тогтоно. Занар нь хувирлын зэргийн хувьд пиллит болон гнейсийн дунд байна. Дээрх харуулсан зураг нь мусковиттой занар бөгөөд 5 см-ийн хөндлөн огтлолтой.

 

Слейт нь шэйлийн метаморф хувирлын үр дүнд бий болдог. Хувиралын зэрэг бага байх үед үүсдэг чулуулаг бөгөөд нарийн үелэлүүдэд хуваагдана. Дээрх харуулсан зураг нь мусковиттой занар бөгөөд 5 см-ийн хөндлөн огтлолтой.

6489 уншигдсанМэдээг хэвлэх

Фото альбом

Shiliin bogdoos naran mandah agshin
Бусад...
Эрдсүүд
Chalcedony - Хальцедон
Calcite - Кальцит
Dolomite - Доломит
Andalusite - Анделузит
Glaucophane - Глаукофан
Kyanite - Кианит
Pumpellyite - Пумпеллит
Serpentine - Серпентинит
Бусад...
Чулуулгууд
Rhyolite - Риолит
Basalt - Базальт
Andesite- Андезит
Dolostone - Долостоне
Аркоз элсэн чулуу
Carbonatite – Карбонатит
Websterite - Bебстерит
Tuff - Туфф
Бусад...
Тайлбар толь
Granulite – Гранулит
Granular snow – Мөхлөгт цас
Granitization – Боржинжилт
Granite – Боржин
Graded bedding – Ялгарсан үелэл
Graben – Грабен
Gneiss – Гнейс
Glassiness
Бусад...
Хамгийн хамгийн

Дэлхийн хамгийн том нуур

Дэлхийн хамгийн өндөр хүрхрээ

Дэлхийн хамгийн том цөл

Дэлхий дээрхи хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн хамгийн гүн нуур

Далайн хамгийн гүн хэсэг

Хамгийн жижиг гариг илрүүлжээ

Дэлхийн хамгийн эртний алмаз олдлоо

 

 

www.geology.com