Нэвтрэн орох   /   Шинэ хэрэглэгч   /   Тусламж   /   GEO's introduction in English
Таны санал

Зарим металлын үнэ ханш

 New York Metal Exchange 

Aлтны өнөөдрийн ханш

 

 

 

 

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] 

Мөнгөний өнөөдрийн ханш

 

Зочид

 

 
Глаукофан - Na2Mg3Al2(OH)2(Si4O11)2
 
 
Оптикийн шинж чанар:
Сөрөг хос тэнхлэгтэй; хүчтэй плеохроизмтэй, хөхөөс нил ягаан, цайвар хүрэн, өнгөгүй байдаг бөгөөд амфиболтой ижил хуваагдалтай.
Дээрхи хоёр зураг нь шулуун туйлшруулагчтай үеийнх бөгөөд глауцофаны онцгой плеохроизмыг харуулсан.
 
 
Тархалт:
Бага зэргийн метаморф чулуулагт гялтагнуур, альбит, хлорит, эпидот болон бага хэмжээний лаусонит, жадиеттай хамт тохиолдоно.
 
 
Зүүн талын зураг нь шулуун туйлшруулагчтай үед бага зэргийн занар доторхи цайвар өнгөтэй глауцофан, өнгөгүй цагаан гялтгануур болон бараан өнгийн өндөр рельф бүхий эпидотийн холимогийг харуулсан. Баруун талын зураг дээр хөндлөн туйлшруулагчтай үед глауцофан бүхий занарын төв хэсэгт том, изометрлэг гранатын мөхлөгийн хамт тохиолдож байна. Энэ нь цагаан өнгийн гялтагнуур болон өндөр гэрлийн хугарал бүхий глаукофанаар хүрээлэгдсэн байна.
 
 
 

 


Буцах

Фото альбом

Tsonjiin chuluu, Dornogovi
Бусад...
Эрдсүүд
Chalcedony - Хальцедон
Calcite - Кальцит
Dolomite - Доломит
Andalusite - Анделузит
Glaucophane - Глаукофан
Kyanite - Кианит
Pumpellyite - Пумпеллит
Serpentine - Серпентинит
Бусад...
Чулуулгууд
Rhyolite - Риолит
Basalt - Базальт
Andesite- Андезит
Dolostone - Долостоне
Аркоз элсэн чулуу
Carbonatite – Карбонатит
Websterite - Bебстерит
Tuff - Туфф
Бусад...
Тайлбар толь
Granulite – Гранулит
Granular snow – Мөхлөгт цас
Granitization – Боржинжилт
Granite – Боржин
Graded bedding – Ялгарсан үелэл
Graben – Грабен
Gneiss – Гнейс
Glassiness
Бусад...
Хамгийн хамгийн

Дэлхийн хамгийн том нуур

Дэлхийн хамгийн өндөр хүрхрээ

Дэлхийн хамгийн том цөл

Дэлхий дээрхи хамгийн өндөр уулс

Дэлхийн хамгийн гүн нуур

Далайн хамгийн гүн хэсэг

Хамгийн жижиг гариг илрүүлжээ

Дэлхийн хамгийн эртний алмаз олдлоо

 

 

www.geology.com